Pomoc při používání pomůcky

  • Tyflokabinet nabízí kurzy obsluhy zvláštních elektronických pomůcek (spektrum nabízených kurzů viz níže).
  • Poskytuje jednorázové konzultace včetně technické pomoci.

Typy pořádaných kurzů

Základní kurz (20 - 50 hodin)

V tomto kurzu se mohou i úplní začátečníci naučit základy práce na PC s využitím hlasového výstupu či zvětšovacího programu. Obsahem kurzu je zejména základní práce v prostředí MS Windows, případně s MS Word, e-mailem, vypalování, skenování atd.

Nadstavbové kurzy (20 - 30 hodin)

Tyto kurzy jsou specializované na práci s internetem, s aplikacemi MS Word, MS Excel, práce se Skype, práce s multimédii atd. V těchto kurzech se lze naučit pracovat i s digitálními zápisníky či ozvučenými mobilními telefony.

Motivační kurzy (10 - 20 hodin)

Tento kurz nabízí těžce zrakově postiženým občanům možnost vyzkoušet si práci s pomůckou dříve, než si ji pořídí, a tím si ověřit, zda je vzhledem k jejich individuálním potřebám a schopnostem vhodná.

Technické vybavení naší učebny