Akreditované kurzy

Tyflokabinet akreditoval několik svých kurzů na MŠMT ČR. Jsou určeny jak pro tyflopedy a speciální pedagogy, tak pro pedagogické pracovníky vyučující na školách integrujících těžce zrakově postižené žáky a studenty. Některé z těchto kurzů lze využít i v rámci vzdělávání lektorek a lektorů spřátelených společností typu TyfloCentrum.

V rámci DVPP MŠMT ČR pod číslem 27 431/2007-25-598 byly v roce 2007 akreditovány:

Místo konání

Výuka teorie, odborná praxe a písemná část závěrečné zkoušky bude probíhat v učebně Tyflokabinetu SONS ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 422. Učebna je standardně vybavena 7 kompletními pracovišti, je bezbariérová z hlediska přístupu těžce zrakově postižených osob, dostatečně osvětlená, s možností zatemnění pro zlepšení zrakové hygieny při práci s monitorem. Ústní a praktická část závěrečné zkoušky budou probíhat ve zkušební místnosti odborného garanta ve 4. patře budovy SONS ČR na téže adrese.

Odborný garant

Odborným garantem je Ing. Jiří Ježek, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze; vedoucí TyflokabinetuSONS ČR. V oboru tyflotechnika pracuje 19 let.

Přednášející lektoři

Všichni lektoři jsou zaměstnanci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, většina pak přímo Tyflokabinetu – Metodického centra elektronických kompenzačních pomůcek. Aktivně vyučují těžce zrakově postižené, hluchoslepé a jinak kombinovaně postižené klienty, průběžně jsou doškolováni v oblasti psychologie, pedagogiky, tyflopedie a stále se vyvíjejících speciálních softwarů. Kromě výuky testují nově nabízené kompenzační pomůcky na bázi výpočetní techniky určené pro těžce zrakově postižené, čímž zvyšují svoji kvalifikaci a zároveň se díky dobrovolné spolupráci s dodavatelskými firmami podílejí na jejich vývoji. Specifika práce a možnosti těžce zrakově postižených v souvislosti s využitím výpočetní techniky prezentují na přednáškách a seminářích určených jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost.

Lektoři Tyflokabinetu se pak dále týmově podílejí na tvorbě:

  • metodik výuky obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky pro těžce zrakově postižené,
  • výukových materiálů a podkladů pro různé vzdělávací kurzy (např. Instruktor obsluhy osobního počítače se speciální úpravou pro zrakově postižené a Využití kompenzačních pomůcek na zpracování informací na bázi ICT v běžných předmětech na speciálních školách pro zrakově postižené – oba akreditované v roce 2004 v rámci DVPP),
  • manuálů a tutoriálů pro obsluhu speciálních softwarů,
  • manuálů pro obsluhu dalších elektronických kompenzačních pomůcek.

Nezanedbatelnou skutečností je, že většina z lektorů jsou sami zrakově postižení, čímž mají k dané problematice velmi blízko.

Způsob vyhodnocení kurzu