Dny mobility Brno 2022

Ve dnech 8. a 9. září 2022 se na pozvání Cechu MOBILITY zúčastnil za Tyflokabinet – SONS ČR Michal Jelínek a Martin Procházka každoroční akce určené pro pracovníky Úřadu práce a odbornou veřejnost. Pořadatelem je Cech mobility ve spolupráci s úřadem práce a pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přednášejí Michal JelínekCelkový pohled na posluchače

Tématem jsou zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením v legislativě a praxi.

Po příspěvku zaměřeném na zvláštní elektronické pomůcky pro osoby se zrakovým postižením, ve kterém byla účastníkům přiblížena specifika pomůcek, jimiž se Tyflokabinet zabývá (roztřídění pomůcek do správných kategorií, jejich varianty, součásti a důležitost), byl Michal Jelínek a Martin Procházka účastníkům k dispozici na stánku pro dotazy z praxe a k samotné prezentaci.

Fluktuace zaměstnanců Úřadu práce je poměrně velká a nároky na znalosti také. Proto jsou tato setkání velmi důležitá.

Čtvrteční prezentace se zúčastnilo přes 300 a v pátek přes 100 účastníků. Věříme, že si z ní odnesli do praxe to podstatné.

Michal Jelínek