Seriál článků Jak na přístupnost je určen všem, kteří hledají postupy, jak v praxi při vývoji webu řešit konkrétní problémy v přístupnosti. Zaměřujeme se v něm na otázky, s nimiž se často setkáváme při testech přístupnosti. Autor Adam Samec v článcích nabízí vysvětlení jednotlivých přístupnostních požadavků a ukázky plnohodnotných funkčních řešení na úrovni kódu. Funkčnost popisovaných řešení máme ověřenou z praxe včetně asistivních technologií pro zrakově postižené.

Správné používání nadpisů a oblastí, jejich dopad na přístupnost a doporučení WCAG

Cílem webové přístupnosti obecně je zprostředkovat uživatelům s postižením nebo jiným znevýhodněním co možná nejpodobnější vjem z používání stránky, jakému se těší uživatelé bez znevýhodnění. Vidící uživatelé vnímají strukturu a vztahy prvků na webové stránce na základě rozlišování rozličných vizuálních vodítek jako jsou různá ohraničení, podbarvení, prostor mezi prvky, jiná velikost, font či barva textu atd. Zrakově postižení uživatelé, ale i někteří jinak znevýhodnění, však musejí spoléhat na to, co jim o webové stránce poví jejich asistivní technologie, například odečítač obrazovky, což přímo závisí na správném používání jazyka HTML, JavaScriptu, specifikace ARIA a dalších technologií autorem stránky.

Formulář s validací - Jak na přístupnost

V tomto díle našeho seriálu o přístupnosti si popíšeme základní obecné požadavky na webové formuláře. Zejména se ale blíže zaměříme na jedno z přístupných řešení implementace validace webových formulářů a ukážeme si, jak už je u těchto našich článků zvykem, jak takové funkční řešení může vypadat v praxi.

Rozbalovací navigační menu - Jak na přístupnost

Rozbalovací navigační menu je prvek nejčastěji umístěný v záhlaví nebo na boku webové stránky, Který sestává z několika hierarchicky uspořádaných skupin tlačítek nebo odkazů. Odkazy v tomto menu slouží zpravidla jako rozcestník pro navigaci na jiné webové stránky, přičemž ve výchozím stavu se zobrazují jen rozbalovací tlačítka na nejvyšší úrovni, které až po aktivaci odkryjí příslušné odkazy úrovně nižší. Na webu se setkáváme nejčastěji s následujícími dvěma přístupnými variantami rozbalovacích navigačních menu...

Odkazy pro přeskočení opakujícího se webového obsahu - Jak na přístupnost

Uživatelé procházející web výhradně pomocí klávesnice, nebo přesněji uživatelé nepoužívající myš či jiné polohovací zařízení, při sekvenční navigaci na webové stránce často narážejí na problém, jak snadno přeskočit opakující se obsah na začátku stránky, jako je její záhlaví nebo množství odkazů hlavní navigace, a jak se tedy dostat přímo na hlavní obsah, který uživatele přednostně zajímá. V tomto článku se zaměříme právě na řešení tohoto problému týkajícího se přístupnosti webových stránek.

Různé způsoby skrývání HTML obsahu - Jak na přístupnost

Obecně platí, že webová stránka nebo aplikace by měla být navržena tak, aby zprostředkovala co možná nejpodobnější dojem či informace jak uživateli, který odečítač obrazovky nepoužívá, tak tomu, kdo jej používá. Nicméně občas vyvstane potřeba nějakou část obsahu skrýt výhradně před tou či onou skupinou uživatelů. V tomto článku se proto zaměříme na to, jak správně skrýt určitý obsah podle toho, komu má být obsah poskytnut a komu ne.

Textové pole s našeptávačem - Jak na přístupnost

Textové pole s našeptávačem je formulářový prvek, nazývaný někdy také jako combobox, který uživateli umožňuje zadání libovolného textu, přičemž během jeho zadávání je možné si psaní usnadnit výběrem hodnoty z předem určeného seznamu. Tento seznam se průběžně aktualizuje tak, že nabízí jen hodnoty začínající na text, jež je v textovém poli už zadán.