Metodické služby

 

  • Tyflokabinet vytváří metodiku výuky obsluhy náročných elektronických pomůcek.
  • Na základě vytvořeného systému vzdělávání lektorů pořádá kurzy.
  • Organizuje metodická školení lektorů TyfloCenter.
  • Poskytuje metodickou a technickou podporu lektorům TyfloCenter.
  • Spolupodílí se (formou připomínek, konzultací, …) na tvorbě výukových materiálů TyfloCenter.