Služby

Tyflokabinet se zabývá celým spektrem problematiky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, a to Slepec - Piktogramod základních pomůcek každodenní potřeby, které přispívají ke zmírnění negativních důsledků oslabení nebo ztráty zraku, až po velmi složité zvláštní elektronické pomůcky, které významným způsobem zmírňují jednu z největších bariér v jejich životě – bariéru informační. Jedná se o pomůcky na bázi PC (počítače vybavené hlasovými výstupy, zvětšovacími programy, braillskými displeji atd.) a mnoho dalších pomůcek (ozvučené mobilní telefony, digitální zápisníky pro nevidomé apod.). 

Na Tyflokabinet se mohou obracet nejen zrakově postižení jednotlivci, ale i organizace jako školy, speciálně pedagogická centra, úřady, dodavatelské firmy, zaměstnavatelé a další, které mají v péči těžce zrakově postižené občany. Tyflokabinet navíc také metodicky vzdělává lektory všech obecně prospěšných společností typu TyfloCentrum, jejichž zřizovatelem je SONS, a poskytuje jim technickou podporu.

Nabídka služeb Tyflokabinetu

Odborné poradenství při výběru a pořízení pomůcky
Pomoc při používání pomůcky
Metodické služby
Ostatní služby