Ostatní služby

 

  • Tyflokabinet vytváří systém posuzování vhodnosti náročných kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky za účelem jeho unifikace v celorepublikovém měřítku (vytvoření sítě garantovaných odborných posuzovatelů) a tvoří pro tento systém metodiku posuzování.
  • Podává podněty pro vylepšení pomůcek a vznik nových pomůcek.
  • Testuje uživatelskou vhodnost dovážených i nově zaváděných pomůcek.
  • Propaguje pomůcky mezi těžce zrakově postiženými i nejširší laickou a odbornou veřejností (popularizace formou výstav, prezentací, odborných seminářů apod.).
  • Testuje a připomínkuje webové i běžné aplikace s ohledem na možnost jejich ovládání pomocí speciálních softwarů pro těžce zrakově postižené.
  • Testuje webové stránky z hlediska jejich přístupnosti pro nevidomé a slabozraké občany.