Instruktor výuky základní obsluhy PC se spec. úpravou pro TZP - tyflopedi

Cíl kurzu

Cílem kurzu je instruktora:

 • naučit specifické postupy a dovednosti, které nevidomí a slabozrací uživatelé používají při práci s osobním počítačem,
 • metodicky připravit na výuku základní obsluhy osobního počítače se speciální úpravou pro nevidomé a slabozraké,
 • výhradně pomocí klávesnice (bez kontroly zrakem) naučit:
  • základní práci v textovém editoru MS Word,
  • ovládat elektronickou poštu,
  • používat základní prostředky pro údržbu systému,
  • zálohovat data vypalováním,
 • podrobněji seznámit s obsluhou speciálního programového vybavení určeného k ovládání počítače osobami s těžkým zrakovým nebo těžkým zrakovým a jiným postižením (skenerové a softwarové lupy, hlasové výstupy, OCR programy).

Přehled témat kurzu

 • Základní práce s textovým editorem MS Word (3 hodiny).
 • Zástupci a komprimace (1 hodina).
 • Údržba systému (3 hodiny).
 • Práce s elektronickou poštou (4 hodiny).
 • Vypalování (3 hodiny)
 • Softwarové lupy (4 hodiny).
 • Skenerové lupy (3 hodiny).
 • Hlasové výstupy (5 hodin).
 • OCR a speciální komplety (2 hodiny).
 • Praktická část (7 hodin).