Obsluha MS Windows a vybraných aplikací pomocí klávesnice - tyflopedi

Cíl kurzu

Absolvent kurzu:

 • zná principy práce s osobním počítačem a je schopen srozumitelně se vyjadřovat v základní terminologii výpočetní techniky,
 • výhradně pomocí klávesnice (tj. bez použití myši) umí ovládat počítač, operační systém MS Windows, zná základy práce s běžnými textovými editory, dokáže pracovat s aplikací pro správu dat,
 • je obeznámen se základy speciálních programových prostředků určených pro práci těžce zrakově postižených osob,
 • zná základní specifické postupy, které nevidomí a slabozrací uživatelé používají při práci s osobním počítačem, umí je používat a projevuje schopnost je prakticky učit a vysvětlovat jiným osobám,
 • splňuje základní vědomostní a pedagogické předpoklady pro další vzdělávání v téže oblasti.

Přehled témat kurzu

 • Úvod do metodiky výuky těžce zrakově postižených (2 hodiny).
 • Seznámení s počítačem a prostředím MS Windows (5 hodin).
 • Základy práce s textem (4 hodiny).
 • Práce se soubory a složkami (3 hodiny).
 • Dialogová okna (5 hodin).
 • Základní přehled softwaru pro těžce zrakově postižené (2 hodiny).
 • Praktická část (7 hodin).